นักเขียน

เกี่ยวกับผู้เขียน 

ชื่อ

วันเกิด: 19 ตุลาคม 2530

อายุ: 36 ปี

สัญชาติ: ไทย เชื้อชาติ: ไทย

ศาสนา: พุทธ

วุฒิการศึกษา: ระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมยานยนต์ ที่มหาวิทยาลัยจุฬา

มีประวัติการศึกษาทางวิศวกรรมยานยนต์และมีประสบการณ์ในวงการยานยนต์มายาวนาน. ความหลงไหลในเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสายยานยนต์ทำให้เขามีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติเป็นอย่างดี นอกจากความรู้ทางทฤษฎี ตัวเขาเองยังมีประสบการณ์จริงในการทดลองและทดสอบรถยนต์. เขามีมุมมองที่ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับอ่านอย่างเข้าใจได้ บทความของเขา ไม่เพียงเป็นการนำเสนอข้อมูลทางเทคนิค แต่ยังมีการแสดงความคิดเห็นและรีวิวที่มีความเป็นกลางและสมเหตุสมผล. เขาเชื่อว่าการแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวสามารถช่วยให้ผู้อ่านตัดสินใจได้ดีขึ้น ความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ที่เขามีต่อผู้ที่สนใจในยานยนต์

เขาเชื่อว่าการแบ่งปันความรู้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่สนใจในยานยนต์ มีความสนใจในการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ในวงการยานยนต์ เขาคอยติดตามและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของยานยนต์  เชื่อว่าการเขียนควรจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น บทความของเขามุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีประโยชน์และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

ข้อมูลติดต่อ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน: บรรณาธิการ Editor (uskoolines.com)

ที่อยู่: 12 ตำบล นาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

อีเมล:

Social :